NBB District Delft  


Deler: N

 

Kw: Niemand

♠ -

-    DUMMY

-

 V B 8 3

 

♠ -

-

-

♣ --

♠ -

-

-

 T 9 5 4

 

♠ -

-   Leider

-

 A H 7 6 2

   Kontakt : 3SA.

 Probleemstelling:

 Zuid is leider in een 3SA kontrakt en is de dummy Noord aan slag.  Zuid zegt speel ♣ V. Oost speelt ♣ 4 bij en nu pakt Zuid ♣ H en vervolgens zegt de leider sorry en speelt ♣ 2. Oost vindt dat ♣H gespeeld is.
Welke ♣ moet Zuid bijspelen : ♣H of ♣2 ?

Antwoord:

Iedereen heeft blijkbaar ♣H van de leider gezien. Waar het nu om gaat of de leider zich verpakt heeft of dat de leider bijv. concentratieverlies had en ♣H wilde spelen en zich toen  pas realiseerde dat dat niet nodig was (of zoiets). In Artikel 45C4(b) staat :

Tot zijn partner een kaart gespeeld heeft, mag een speler een onopzettelijke aanduiding wijzigen, mits hij dit zonder denkpauze doet etc.

Even voor de duidelijkheid het volgende :  “Denkpauze” betekent “zonder van gedachte te veranderen” . Aangezien wij niet in de hoofd van de spelers kunnen kijken is de oplossing in zo’n geval dat je als wedstrijdleider moet zeggen dat ♣H gespeeld is tenzij je door de speler in kwestie overtuigd raakt dat het een verpakking is. Ik zal in 99 van de 100 gevallen ♣H als gespeeld beschouwen.  De bewijslast ligt bij de Zuidspeler en als ik twijfel dan is ♣H gespeeld.

Beslissing is dus : ♣H is gespeelde kaart en in een uitzonderlijke situatie beschouwen wij het als een verpakking (onopzettelijke aanduiding) en dan zou je 2 als gespeelde kaart moeten zien.