NBB District Delft  


Vragen naar verzaking door dummy

Parenwedstrijd, distrikt.

Probleemstelling

Leider Noord speelt 3SA.
In de 4-de slag vraagt de dummy zich of of de leider Noord verzaakt heeft.
Oost heeft de slag gewonnen en speelde reeds Ha 10 voor.
Mag de dummy Zuid nu nog aan de leider vragen of de leider in de 4-de slag verzaakt heeft als
de leider in de 5-slag nog niet uit uit z’n hand of dummy bijgespeelt heeft?

Antwoord

Als de dummy zich korrekt gedragen heeft en geen kaarten van zowel de leider en tegenpartij
gezien heeft - de kaarten die tijdens het bieden uit hun handen mogelijkerwijs gevallen zijn niet
meegetelt - dan mag dummy nog vragen of de leider mogelijk verzaakt heeft.

Dit recht van dummy eindigt als de leider in de 5-de slag of uit de dummy of uit z’n hand bijgespeeld heeft (artikelen 62B2(A) en 42B1).
Dan mag dummy dat niet meer vragen.