NBB District Delft  


voor de beurt voorspelen

biedverloop

west

noord

oost

zuid

 pas

  1SA

  pas

 3SA

 pas

 pas 

 pas 

 

Probleemstelling:  

Noord moet 3SA spelen en en men heeft nog 6 minuten over om dit derde spel en nog een vierde spel te spelen.
Oost heeft de derde slag gewonnen met ♣H en zit een tijdje na te denken en dan zegt de leider Noord “wij hebben niet veel tijd mensen ”. En dan speelt West voor zijn beurt ♣9 voor. Wat moet de geroepen wedstrijdleider beslissen.

Antwoord:  

De wedstrijdleider zal moeten constateren dat er inderdaad niet al te veel tijd over is als er nog maar 6 minuten beschikbaar zijn voor anderhalf spel. En er is aan West niet gezegd om voor zijn/haar beurt voor te spelen (anders krijg je te maken met artikel 47 E1 en mag West de ♣9 straffeloos terugnemen). Nu zijn art 53 en art 56 van toepassing en wij krijgen dan : 

  1. dat de leider Noord  ♣9 als voorspelen mag accepteren en dan gaat het spelen gewoon verder en moet Noord de volgende kaart spelen. Gewoon verder spelen.
  2. Als  ♣9 als voorspelen door Noord niet geaccepteerd wordt dan wordt het een grote strafkaart (art. 50D) en moet de partner Oost voorspelen en dan krijgt de leider Noord de keuze uit  :
    1. Oost te gebieden klaveren voor te spelen  OF
    2. Oost verbieden klaveren voor te spelen en dit verbod geldt zolang Oost aan slag blijft  OF
    3. Oost zeggen dat hij/zij zelf mag uitzoeken wat Oost wil voorspelen.

Opmerking:
Ingeval aan Oost geboden of verboden wordt om Klaveren voor te spelen dan moet ♣9 weer toegevoegd worden aan de hand van de Westspeler. En ♣9 is ongeoorloofde informatie voor de partner West (art. 50 E )