NBB District Delft  


Verkeerde hand

Deler:

Kw:A 7 6
♣ 

Noord is leider en speelt 4Ha

H V 9 8 7
 
H 9 5
♣ 

A T 6  5
 
V 8  2
♣ 
  B  4  3  2
 
B T 4 3
♣ 
 

Probleemstelling:  

Noord is leider in een 4 Ha-contract.
De ruitenkaarten en schoppenkaarten zijn aangegeven.

1-ste slag :  Sch A uitkomst van Oost die door Noord ingetroefd wordt.
Dan speelt Oost in de 2-de slag Ru 2 voor. Nu zegt Noord dat Oost niet aan slag was.
De vraag is wat er nu moet gebeuren. Moet Noord nu uit de Noordhand voorspelen ?

Antwoord

Men moet de wedstrijdleider roepen. En in dit geval is artikel 56 van de spelregels van toepassing.
Noord als leider moet kiezen of Noord de uitkomst van Ru 2 accepteert of dat Noord zelf wil voorspelen.

  1. Als Noord  Ru 2 wel accepteert als voorspelen in de 2-de slag dan gaat het spelen vandaar door. Verder niks aan de hand.
  2. Als Noord het voorspelen niet accepteert dan moet Noord uit Noord voorspelen en wordt Ru 2 van Oost een grote strafkaart (te behandelen volgens artikel 50). Noord moet een keuze maken uit de twee hiergenoemde opties en mag dan uiteraard de meest voordelige voor zijn partij kiezen.

En in dit geval lijkt het mij duidelijk dat als Noord het voorspelen van Ru 2 wel accepteert dat de NZ-partij dan maar één ruitenslag verliest en anders twee.

Opmerking

Het feit dat Noord als eerste geconstateerd heeft dat Oost niet aan de beurt was om in de tweede slag voor te spelen betekent niet dat Noord persé uit zijn hand wilde voorspelen. Noord heeft alleen een overtreding geconstateerd en meer niet. En dan moet de wedstrijdleider geroepen worden.