NBB District Delft  


Vekeerde hand komt uit

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  1SA

   pas

 2

2 = Stayman en 2♦ = geen vier-/vijfkaart hoog

  pas

   2

   pas

  3SA

 

  pas

   pas

   pas

 

 

Probleemstelling:

Noord is de vermoedelijke leider (zie art 41A voor begrip vermoedelijke leider).  Oost moet uitkomen, maar West komt met ♠ 3 uit zonder dat iemand hem gevraagd heeft uit te komen. Noord zegt nu dat West niet  moest uttkomen en dan legt Oost ♦ 5 op tafel. De Wedstrijdleider (WL) wordt geroepen. De vraag is hoe de WL dit moet oplossen.

Antwoord:

De WL stelt de feiten vast en legt dan uit dat de eerste overtreding is dat West voor z’n beurt met ♠3  is uitgekomen. Bij gecombineerde overtredingen gaan we die altijd in volgorde afhandelen. En dan mag de vermoedelijke leider Noord eerst bepalen of de uitkomst van ♠ 3 van West geaccepteerd wordt of niet en daarna de ♦5 van Oost als een grote strafkaart behandelen volgens art. 50.
Goed bedenken dat Noord nog geen leider is, maar zoals dat heet de vermoedelijke leider (nu oplossen met art. 54).

 1. Als de vermoedelijke leider Noord het uitkomen van West met ♠3  goed vindt dan moet de Noordspeler nog wel bepalen of Noord leider wordt of dat Zuid leider wordt.
  1. Als de keuze is dat Zuid nu leider wordt dan worden de kaarten van Noord opengelegd (Noord wordt dan dummy) en dan moet de tweede kaart uit Noord gespeeld worden.
  2. Als de keuze is dat Noord leider wordt dan worden eerst de kaarten van Zuid opengelegd. En Noord moet de 2-de kaart in dit spel uit de Noord hand spelen
 2. Als Noord de uitkomst van West met ♠3 niet accepteert dan wordt ♠3 ook een grote strafkaart.
  De leider Noord kan kiezen volgens art-50:
  1. Oost gebieden om met Schoppen uit te komen (♠3 wordt dan aan de hand van West toegevoegd),
   waarna Oost een strafkaart houdt, die dan later weer als zodanig behandeld moet worden als Oost of West aan slag zijn
  2. Oost verbieden om met schoppen uit te komen, (♠3 wordt dan aan de hand van West toegevoegd)
   oost zal dan zijn eigen strafkaart moeten spelen.
  3. tegen de oost speler zeggen dat hij zelf mag bepalen waarmee uit te komen en dan moet Oost de strafkaart ♦5 spelen.
   Hier blijft de strafkaart van West wel liggen en die wordt weer als zodanig behandeld als Oost of West aan slag zijn / blijven.

Dat was het.