NBB District Delft  


teveel kaarten in 1 slag

Op een club in het distrikt

Probleemstelling:

Beste Evert,

Gisteravond op de clubavond werd ik als arbiter aan tafel gevraagd. Het volgende werd mij voorgelegd:

West  is leider in een 3 SA contract, en na 9 slagen claimt Noord de laatste slagen. want hij heeft, als laatste 3 kaarten Ruiten Aas, Heer en Vrouw. Echter Oost, West en Zuid hebben allen nog 4 kaarten, terwijl alleen Noord dus nog 3 kaarten heeft. Bij nazoeken blijkt dat Noord in slag 2 (per ongeluk) 2 kaarten heeft gespeeld en weggelegd (kaart zat kennelijk bij zowel het spelen als het wegleggen vastgeplakt aan een andere kaart  en niemand is dit tijdens het (verdere) spel) opgevallen.

Hoe ga je met zo’n situatie om? Valt dit onder verzaking? Zo niet, onder welk artikel kan ik dit in de spelregels terugvinden?
Ik hoor graag van je…

Antwoord:

Voor de duidelijkheid : Er is in slag 2 blijkbaar door Noord een kaart teveel gespeeld. En na slag 9 wordt opgemerkt dat Noord een kaart te weinig over heeft. De arbiter constateert dat Noord in slag 2 een kaart teveel gespeeld heeft.
Dat betekent dat slag 2 zoals dat heet een onjuiste slag was.

Dit wordt behandeld in art 67 van de spelregels. In dit geval moet je in art 67B2 zijn.

De teveel gespeelde kaart in slag 2 wordt geacht steeds tot de Noordhand behoord te hebben.
Het niet spelen van die kaart toen er om gevraagd werd in een volgende slag (dus na slag 2) is dan zoals het gegaan is een voldongen verzaking.
Ik neem uit je verhaal aan dat er een verzaking was, en ja dat moet dan dus ook zo behandeld worden.


Dit is dan nu een voldongen verzaking, en voor voldongen verzakingen moet je in art 64 zijn,
of een verzaking voldongen kan je in artikel 63 vinden.