NBB District Delft  


Overtreding of niet

Deler: Noord

 

Kw: Niemand

♠  V 9

  V B 9 8

  A H T 5

♣  8 5 4

 

♠ -

-

-

♣ -

♠ -

-

-

♣ -

 

♠  A B T 8 5

  H

  9 8

♣  H B 7 6 3

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

  1

  pas

 1

 

 pas

  1SA

  pas

 2 *)

 *) gealerteerd en uitgelegd als checkback Stayman, d.w.z. vragen of  Noord een 3-kaart heeft en forcing voor 1 ronde.

 Pas

  2**)

  Pas

  3SA

 **) ontkent 3krt .

 pas

pas 

  pas

 

 

Probleemstelling:

Noord is leider in 3SA. Oost komt uit met 2. De dummy Zuid gaat open en men roept de wedstrijdleider omdat de Zuidspeler een 5-kaart klaveren heeft terwijl er gezegd was dat het 2-bod checkback en dus conventioneel was. De geroepen wedstrijdleider checkt het af en het blijkt inderdaad dat de uitleg van het 2-bod conform de afspraak is. Wat moet de wedstrijdleider beslissen ?

Antwoord:

Als het inderdaad zo is zoals de wedstrijdleider uitgezocht heeft en het 2-bod conventioneel is, dan is er geen overtreding. Het feit dat 2 conventioneel is betekent niet dat Zuid geen klaverkaart erbij kan hebben.
Dus geen overtreding en het spel kan gewoon uitgespeeld worden zonder dat er later nog arbitrale scores gegeven hoeven te worden.