NBB District Delft  


onvoldoende bod en te laat WL roepen

 Probleemstelling

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 1♦

 p

 1SA

 2♣

 

 3♦

 3♣

 p

 p

 

 p

 

 

 

 

Noord heeft een onvoldoende bod van 3♣ gedaan, waarop Oost gepast heeft. En na dit biedverloop roept West de WL en zegt dat West 3♦ wil spelen omdat 3♣ niet zou moeten kunnen (onvoldoende bod !). Wat moet de WL doen.

Antwoord

Na het bod van 3♣ had men de WL moeten roepen en dan was alles goed gegaan. Nu heeft Oost door te passen het onvoldoende bod geaccepteerd (art 27A1). En als West niet als laatste gepast had en de WL geroepen had alvorens de laatste pas neer te leggen  dan was het bieden vandaar doorgegaan en had West alsnog opnieuw 3♦ mogen bieden en dan zou het bieden gewoon verder gaan. Dus dan zou West tweemaal 3♦ geboden hebben en dat mag in zo’n situatie. En nogmaals dan gaat het bieden op normale wijze door. Nu West bewust gepast heeft is het eindbod 3♣ ( te spelen door Zuid).

Voor de duidelijkheid : Roep de WL meteen als je een overtreding constateert (art 9 A) en als je dat wil.  Maar niet eerst door laten gaan en daarna de WL roepen.