NBB District Delft  


Paren, Hoofdklasse, distrikt Delft

Deler: Z

 

Kw: OW

  8 6

  K

  K J 8 7 5 2

 K 7 6 4

 

  9 5 4

  A 7 5

  T 6

 Q J 9 8 3

  A 2

  Q J 9 8 4 3

  A Q 9 3

 A

 

  K Q J T 7 3

  T 6 2

  4

 T 5 2

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

 

 

 2

 

 Pas

2

 Pas

2

 

 pas

 pas

 3

 pas

 Zuid heeft rechten voorbehouden na het bieden van 4 i.v.m.denkpauze van Oost en daarna passen.

 pas

 3

 ….pas

 pas

 

4

Pas

Pas

pas

 

 Probleemstelling:

Na afloop van het spelen roept Zuid de wedstrijdleider en vertelt dat Oost op het 3♠-bod van Noord nagedacht had alvorens te passen. De vraag was of 4 van de West-speler nu mocht.
De wedstrijdleider stelt nogmaals vast dat Oost alvorens te passen inderdaad nagedacht heeft om alsnog iets anders dan pas te bieden.
Tafelresultaat is : 4 + 1.

Antwoord:

De denkpauze van de Oostspeler alvorens te passen is een ongeoorloofde informatie (OI) voor zijn partner West die zorgvuldig moet trachten dit niet te gebruiken. Als Oost in een normaal tempo gepast had dan is het de vraag wat spelers van gelijke speelsterkte met de Westhand zouden bieden. Ik denk dat passen met de Westhand een redelijk alternatief is. Voor de zekerheid nog enige spelers raadplegen om te zien wat zij met de Westkaart zouden bieden als Oost in een normaal tempo gepast had. Ik neem aan dat de meeste spelers zouden passen en als dat zo is dan moet de beslissing van de wedstrijdleider zijn dat de Westspeler nu geen 4 mag bieden, aangezien het resultaat van het spelen van 4 nu goed is voor de OW-overtreders. Dan het 4-bod van West vervangen door PAS en dan gaat Zuid  3♠ spelen en dat gaat waarschijnlijk drie down.

 Het  resultaat vaststellen op 3♠-3.