NBB District Delft  


doublet op verkeerde informatie

Parenwedstrijd club.

Deler: Oost

 Kw: OW

♠ 9 8
H
H V B T 6 5 2
♣ H T 9

 

♠ B T 7 5 3 2
A T 2
8
♣ 5 3 2

♠ A H 6 4
B 8 5 3
--
A B 8 6 4

 

♠ V
V 9 7 6 4
A 9 7 4 3
♣ V 7

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

 

1

(s)  2SA *)

  *) = gealerteerd,  (S)=Stop

pas

 3

pas

(s) 5

 

 pas

 pas

 ? X

 pas

  ? = gevraagd wat 2SA betekende à antwoord Sch/HA

 pas

 pas

 

 

 

Probleemstelling:

Uitkomst is ♠A. De Oostspeler heeft voor doublet (X) op 5  aan de Noordspeler gevraagd wat het 2SA- bod van de Zuidspeler beloofde. Antwoord was minstens 5-kaart ♠ en een 5-kaart .
Oost besloot toen om te dubbelen. Hij komt open met ♠A uit en ziet daarna dat de dummy die open gaat slechts één Sch heeft en roept nu de wedstrijdleider.
De wedstrijdleider stelt vast dat het NZ-paar verschillende opvattingen hadden over het 2SA-bod, dus is de informatie die aan de Oostspeler gegeven een foutieve uitleg (art 21B1(b)).

De wedstrijdleider neemt Oost-speler apart en deze zegt dat hij niet zou dubbelen als hij wist dat het 2SA-bod van Zuid eigenlijk minstens 5 kaart en een 5-kaart aangaf en dus mogelijk dat Zuid een singleton of renonce in schoppen kon hebben.

De wedstrijdleider laat doorspelen en zegt na afloop te zullen beslissen. 5X gaat één down.

Wat moet de wedstrijdleider beslissen ?

Antwoord:

Als de NZ-spelers verschillende opvattingen hebben over het 2SA-bod dan moet het gegeven uitleg over het 2SA-bod beschouwd worden als verkeerde informatie (zie artikel 21B1(b)).

Eventuele nadeel voor OW (NIET-overtreders) moet dan weggehaald worden (art21B3). In dit geval hebben OW door het doublet juist voordeel en dus laten wij het tafelresultaat staan en de score op dit spel wordt dan 5X -1.