NBB District Delft  


Denkpauze passen en weer doorbieden
Deler: West

Kw: N-Z

♠ Q 7 3
 6 5 2
V 8 4
♣ H B 8 6
 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 Pas

 Pas

 1

 2

 

 2

 3

 3

  pas

    = denkpauze

 Pas

 4

 

 

Mag 4-bod van Noord na de denkpauze en pas van partner Zuid

Probleemstelling:  

Resultaat aan tafel was 4C . De kaarten lagen goed voor NZ en 4werd gemaakt. Een te spelen 3 kontrakt zou twee down gaan.  Wat moet de geroepen WL doen. Mag het bieden van 4na de duidelijk denkpauze en daarna passen van Zuid. 

Antwoord:  

Als de Zuidspeler inderdaad duidelijk nagedacht heeft en vervolgens gepast heeft dan geeft dat toch wel aan Zuid iets te denken had bijv. of het bieden van 4 of mogelijk doubleren of iets anders. Dit is zoals dat heet “ongeoorloofde informatie = OI “ voor partner Noord. Noord mag dan alleen biedingen doen die de meeste spelers op hun niveau zouden doen als deze OI er niet was en dus als Zuid in gewoon tempo gepast had.

Zonodig een paar spelers vragen wat die zouden bieden als Zuid in een normale tempo GEPAST zou hebben.
Ik denk dat een PAS door Noord een heel redelijk alternatief is en ik zou dan ook een arbitrale score gaan geven waarbij Noord op het 3 moet passen.
Het resultaat wordt dan 3-2.