NBB District Delft  


Claim met troef buitenboord

Parenwedstrijd, niveau club in Regio

Deler: N

 Kw: All

♠ --
5
8 7
♣ 5

 

♠ --
--
B 8
♣ 7 6

♠ 4
4 3
--
♣ 8

 

♠ H
A
--
♣ H B

 

Probleemstelling

Zuid speelt 4♠ en is in de dummy Noord aan slag.
Nu claimed Zuid de rest van de slagen. Oost wacht even en zegt dat hij niet akkoord gaat met de claim omdat hij nog een troef ♠4  heeft.
De Wedstrijdleider komt erbij en constateert dat bij de claim van Zuid niets gezegd is over een troef die Oost kon hebben. Zuid zegt dat hij natuurlijk eerst de troef van Oost zou trekken maar heeft dat bij z’n claim NIET gezegd.
Wat moet de Wedstrijdleider beslissen.

Antwoord

Zuid heeft bij zijn claim  niets over de troef van Oost gezegd en dan  is een normale speelwijze ook om eerst bijv. ♣ H B te spelen en dan zou Oost kunnen introeven.
Bij betwist opeisen geldt artikel 70 en in dit geval art 70C die als volg luidt : 

“  Artikel 70C. Tegenpartij heeft nog een troef
Wanneer een van de tegenstanders nog een troef heeft, moet de wedstrijdleider de tegenpartij nog één of meerdere slagen toekennen indien voldaan wordt aan elk van de volgende drie voorwaarden:
1. de eiser maakte geen melding van die troef; en
2. het is aannemelijk dat de eiser op het moment van zijn claim vergeten was dat de tegenpartij nog een troef had; en
3. bij een normale speelwijze zou met die troef een slag gemaakt kunnen worden. “

Aan alle drie voorwaarden wordt hier voldaan en dus moet de WL aan de tegenpartij OW nog 1 slag van de laatste vier slagen afstaan.