NBB District Delft  


Wie mag vragen naar onregelmatigheid in bieden
 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

   Pas

   1

  1

  ….

 

Probleemstelling

Zuid is aan de beurt en Noord constateert dat Oost een onvoldoende bod gedaan heeft. Zuid is aan het denken en heeft nog niet geboden. Noord was niet aan de beurt om te bieden maar wijst als eerste op de onregelmatigheid. Wat moet de ontboden wedstrijdleider doen ?

Antwoord:

Tijdens het bieden mag iedere speler de aandacht vestigen op een onregelmatigheid (ook al is de speler niet aan de beurt om te bieden). Dit is vanwege artikel 9A1 die als volgt luidt :

ARTIKEL 9 Gang van zaken na een onregelmatigheid
A. De aandacht vestigen op een onregelmatigheid
 1. Tenzij de spelregels het verbieden, mag elke speler de aandacht vestigen op een onregelmatigheid tijdens de biedperiode, ongeacht wiens beurt het is om te bieden.

Een voorbeeld van een uitzondering tijdens het bieden is dat partner bijv. een bieding alerteert wat volgens jou niet juist is. Hier mag je niet meteen op attenderen.

West mocht tijdens het bieden de aandacht vestigen op deze en verreweg de meeste onregelmatigheden. 

De geroepen wedstrijdeleider moet dit conform de spelregels (in dit geval art. 27 van onvoldoende bod) behandelen.