NBB District Delft  


Wel of niet kaart vervangen

 

  H


Noord = leider in 4Sch

 

 A 6 2

 

B 7 5 4 3

 

 

V T 9 8

 

 

Probleemstelling:

U ziet slechts de Ha-kaarten. Noord is leider in 4Sch.

Noord speelt in 5-de slag Ha H uit Noord voor. Oost speelt Ha 3, in Zuid is Ha 8 gespeeld.
Nu pakt West Ha 2 uit de West-hand , het raakt nagenoeg de tafel. Noord en Zuid hebben de Ha 2 gezien en nu zegt West “sorry” en wil Ha 2 in de Westhand stoppen en een andere Ha spelen.

De geroepen WL vond dat West zich in dit geval vergiste en de Ha 2 mocht vervangen door Ha A.  Ik (Noord) was daar niet van overtuigd en daarom leg ik het U voor. De vraag is of dit correct opgelost is.

Antwoord:

Als een tegenspeler een kaart zodanig houdt dat z’n partner het kon zien dan moet die kaart gespeeld worden ( zie artikel 45C1).  Of de Oostspeler het nu wel of niet gezien heeft is niet belangrijk.  De Oostspeler zat aan tafel en ik neem aan zodanig dat de Oostspeler het had kunnen zien. Bij twijfel of de Oostspeler het kon zien moet je de “niet-overtreders” (dus NZ) het voordeel van de twijfel geven. In dit geval moet Ha 2 gespeeld worden en mag het NIET vervangen worden. Bedenk dat bridge ook een concentratiespel is en concentratieverlies is voor eigen rekening.