NBB District Delft  


Ontoelaatbaar doublet

Probleemstelling:

Club uit district Zoetermeer

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 1Ru

 1Sch

 2Ha

 pas

 

X

 

 

 

 X = doublet

         

Probleemstelling:

De geroepen WL wist niet hoe dit op te lossen en vertelde dat het X (doublet) weggehaald moest worden en vervolgens vervangen moest worden door een voldoende bieding en dat er verder geboden en gespeeld moest worden. Ik was daar niet gelukkig mee. Zou U kunnen vertellen hoe of dit opgelost zou moeten worden.

Antwoord:

Zo’n doublet kan natuurlijk niet toegestaan worden. Het is zoals in de spelregel 35A staat een ontoelaatbare bieding die in ieder geval vervangen zal moeten worden. In dit geval moet artikel 36B toegepast worden.

  1. West moet het doublet weghalen  en vervangen door een toegestane bieding.
  2. Z’n partner moet verder in het verdere biedverloop passen.
  3. Als OW tegenspelers worden dan mag de leider (dus dat is N of Z) de partner Oost verbieden een kleur voor te spelen die de overtreder (in dit geval West) tijdens het bieden niet genoemd heeft. Dit verbod geldt zolang Oost aan slag blijft. En dit verbod geldt de eerste keer dat Oost aan slag komt (de uitkomst inbegrepen).

Stel dat West nu past en Noord 2Sch biedt waarna er rondgepast wordt.
Dus Noord wordt dan leider en Oost moet uitkomen.
Dan mag Noord de Oost-speler verbieden om Kl, Ha of Sch voor te spelen (dus in dit geval verbieden om uit te komen).
Dit verbod geldt zolang Oost aan slag blijft.

Als Oost nu bijv. Ha A H V 6 3 mocht hebben en toch normaal met Ha A uit zou komen mag Noord de Oost-speler verbieden om met Ha uit te komen.
De WL moet erop toezien dat dit alles goed verloopt.