NBB District Delft  


Deler: …. (N/O/Z/W)

 

Kw: …. (-/NZ/OW/A)

♠ -

-

-

♣ -

 

♠ -

-

-

♣ -

♠ -

- uitkomst:

-  B

♣ -

 

♠ -

- leider 3SA

-

♣ -

 

 

biedverloop

west

noord

oost

zuid

 

 

 

  1SA

 Pas

3SA

Pas

pas

 pas

 

 

 

 Probleemstelling:

Gisterenavond op onze vereniging was er wat discussie over artikel 54, Uitkomst voor de beurt.
De situatie is het volgende :  Oost komt met ♣B uit zonder dat iemand hem iets gevraagd of gezegd heeft.

Het gaat hierbij nu om de vraag, of de “vermoedlijke” leider (Zuid in dit geval)  ALTIJD mag bepalen of hij leider wordt of dummy leider wordt ongeacht het wel of niet accepteren van B als uitkomst. Artikel 54 A en B geeft aan dat de leider mag kiezen zodra hij de uitkomst van B accepteert. Artikel 54 D gaat over het NIET accepteren van B als uitkomst door de leider (dus Zuid) en hierin wordt de keuze tussen leider worden of dummy leider maken niet vermeld. Op onze club zeggen sommigen dat de leider ongeacht of hij de uitkomst van ♣B wel of niet accepteert altijd mag kiezen of hij (Zuid)  leider wil blijven of dat hij zijn partner (Noord) leider laat worden.  Andere mensen zeggen dat Zuid die keuze slechts heeft als hij B als uitkomst accepteert.

Kan jij duidelijkheid geven welke bewering er juist is? Bedankt.

Antwoord:

Artikel 54D luidt :

D. Leider accepteert uitkomst niet
De leider mag van de tegenspeler eisen dat hij zijn uitkomst voor de beurt met de beeldzijde naar boven terugneemt. De teruggenomen kaart wordt een grote strafkaart en artikel 50D is van toepassing.”

In onderdeel D staat niet dat de Zuidspeler nu mag kiezen of hij leider wil worden of dat hij z’n partner leider kan maken als hij de uitkomst NIET accepteert. ♣B wordt een grote strafkaart, West is onderhevig aan de bepalingen van een grote starfkaart (art 50D) en Zuid gaat leider worden (hij was “vermoedelijke leider” en wordt na uitkomst van West “de leider”).

Zuid mag alleen bepalen of hij leider blijft of dat Noord leider wordt als Zuid de uitkomst van B WEL accepteert.