NBB District Delft  


6-kaart op 3-niveau

Probleemstelling:

Er is wat onzekerheid over een bieding die wel of niet gealerteerd dient te worden. De meningen van onze arbiters lopen ook wat uiteen, vandaar dat ik het jou voorleg. Er wordt met een pre?ptief bod van 3 ruiten geopend. achteraf is dat een 6 kaart, en niet gealerteerd. Staat wel op hun systeemkaart (die niet op de tafel ligt). Zij openen dus altijd (of vaak) 3 klaveren of 3 ruiten met een 6 kaart. De hoge kleuren altijd met een 7 kaart.
Moeten de openingen van 3 klaveren/ 3 ruiten nu
WEL of NIET worden gealerteerd.
Alvast heel vriendelijk dank voor je moeite om het ons haarfijn uit te leggen.

Antwoord:

Alerteren is bedoeld om volledige openheid bij bridgen te betrachten. Daarom moeten conventionele biedingen gealerteerd worden.
Natuurlijke biedingen hoeven niet gealerteerd te worden, want de tegenpartij aan tafel begrijpt dat wel.
Dan is er lijst van biedingen die je wel moet alerteren en een lijst van zaken die je niet hoeft te alerteren. Zie alerteerregeling van de NBB : http://www.bridge.nl/documenten/Alerteerregeling.pdf

De hoofdregel voor het alerteren waar men zich aan moet houden is het volgende :
?U moet biedingen alerteren waarvan u kunt vermoeden dat de tegenpartij er zonder waarschuwing een andere betekenis aan toekent.?

Nu zal de tegenpartij bij een opening van 3♣  denken dat dat een hand met een 7-kaart ♣ en minder dan 10 punten belooft (een zgn. zwakke kaart met een 7-kaart ♣). Als je conform systeem met 6- of 7-kaart opent dan blijft het op zich nog steeds pre?ptief en lang. I.v.m. volle openheid (full disclosure) is het wellicht verstandig om het te alerteren als je dat met een 6-kaart speelt. Maar men hoeft het niet te alerteren.
Ik zou zeggen dat als jullie op de club vinden dat de tegenpartij zonder alert niet begrijpt dat het wellicht  een 6-kaart kan zijn dan kunnen jullie onder elkaar afspreken om het te alerteren.

Het kan weleens nuttig zijn om dat te weten. Bijv. Oost opent 3♣ en Zuid met 20 punten en ♣A 7 6 besluit 3SA te bieden. En dat wordt dan het eindbod. West komt nu met ♣3 uit. In dummy Noord komt  ♣8 5 te liggen. Voor Zuid is het nu belangrijk om te weten of hij kan rekenen op een 7-kaart ♣ bij Oost of op een mogelijk 6-kaart. In het eerste geval kan hij ♣A meteen nemen (West heeft dan nl. ♣3 sec gehad)  en bij een eventuele 6-kaart ♣ bij Oost  is het verstandig om ♣A ?nmaal op te houden (West zou dan wellicht een doubleton ♣ kunnen hebben). Nu kan Zuid dat (ook zonder alert) na de uitkomst door West ook nog aan West vragen wat 3♣ van Oost als opening belooft. Dus Zuid kan dit zelf door vragen oplossen, maar ja als Zuid op de automatische piloot van een 7-kaart uitgaat dan kan het bij zulke spelers fout aflopen. En dit heeft niks te maken met bridgetechniek.