NBB District Delft  


1SA in de uitpas

Deler: Noord

Kw:  Allen

♠  B T 9 8 4

  A V

  V B 3

♣  H B 3

 

♠  H V 2

  B 3

  H 8 7 5

♣ T 9 8 2

♠  A 6 5

  T 9 8 5

  A T 2

♣ A 7 4

 

♠  7 3

  H 7 6 4 2

  9 6 4

♣  V 6 5

 

 

biedverloop

Toelichting

west

noord

oost

zuid

 

 1♠

 pas

pas

 

 1SA

 pas

3SA

pas

     3SA werd gemaakt en dat was een TOP voor OW.

 pas

pas

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleemstelling:  

Mijn partner en ik hebben een biedprobleem.
Zie onderstaande handen. Ik was Noord en heb met 1♠ geopend (zie verdere biedverloop hierboven. Op het systeemkaart van OW stond dat zij zowel bij een opening van 1SA als bij een volgbod van 1SA een kaart zouden hebben met 15-17 punten. Nu heeft West met 9 punten 1SA gevolgd.
Ik ging er als Noord vanuit dat mijn partner Zuid geen punt kon hebben en baseerde mijn tegenspel daarop. En nu werd 3SA gemaakt en wij kregen een zaalnul.
Wij hebben gelijk de wedstrijdleider geroepen en protest aangetekend bij onze arbiter en beiden vonden, na overleg, deze bieding acceptabel en de score van 3SA C bleef staan.
Ik ben het hier niet mee eens. Zij adviseerden me om dit probleem aan u voor te leggen. Uw arbitrage wordt dan geaccepteerd. 

Antwoord: 

1. Als op het systeemkaart staat dat 1SA-opening en een 1SA-volgbod allebei 15-17 pnt  beloven dan klopt het bieden van West natuurlijk niet.

2. Het kan zijn dat men in de uitpas situatie zoals nu een 1SA biedt met een punt of 10. Dat is als je een beetje beter speelt vaker het geval, maar dat moet wel op het systeemkaart staan en in principe gealerteerd worden. Als men speelt dat 1SA in de uitpaspositie met een punt of 10 geboden kan worden en het niet gealerteerd wordt dan is dat een overtreding.

3. Maar de vraag blijft daarna altijd of de niet-overtreders (NZ in dit geval) daar (dus van de overtreding)  nadeel gehad hebben. En als in dit geval NZ nadeel gehad hebben dan moet dat gecompenseerd worden. De vraag is : Hebben NZ  nadeel ondervonden van het feit dat het 1SA-bod niet gealerteerd is? Hoe is er tegengespeeld ? Het kontrakt is eigenlijk bij normaal tegenspel volgens mij niet te maken. Als 3SA down gespeeld was dan zouden NZ toch een goede of minstens een redelijke score gehaald hebben lijkt mij.
Ik neem aan dat er met Sch B uitgekomen is. En hoe is er daarna tegengespeeld ? Dat moet ik weten voordat ik een definitieve beslissing kan nemen.

Voorlopig is het zo dat er mogelijk wel een overtreding is, maar dat ik het nadeel voor NZ niet zie, omdat mijn inziens 3SA onmaakbaar is en dan zou ik het tafelresultaat laten staan en OW een waarschuwing geven (zij moeten hun systeemkaart aanpassen) en mocht zoiets bij dit paar weer optreden dan een 25% straf van de top op een spel geven.

Nogmaals : het bieden van 1SA in de uitpas positie met een punt of 10 is verder geen probleem als men dat maar alerteert en op het systeemkaart zet.